• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Koci Świat"

    17.02.2021 18:16
    Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym -  KOCI ŚWIAT. Organizatorem jest świetlica w Szkole Podstawowej  nr 111 im. Wojska Polskiego, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie.

    Cele konkursu:
    - rozwijanie kreatywności uczniów
    - rozwijanie umiejętności obserwacji
    - rozwijanie umiejętności pracy w programach graficznych

    Regulamin:

    1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas I-III, uczestnicy zajęć świetlicowych.
    2. 
    Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym programie graficznym i zapisanie jej w pliku PDF, której motywem przewodnim są kocie zwyczaje, codzienne zabawy, nietypowe kocie zachowania obserwowane na co dzień.
    3. Jeden uczestnik wykonuje jedną pracę.
    4. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
    - klasy I
    - klasy II i III
    5. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostanie I miejsce i wyróżnienie.
    6. Kryteria oceny prac:
    - Własny wkład pracy
    - Niebanalny pomysł przedstawienia tematu
    - Atrakcyjność plastyczna
    - Staranność wykonania pracy
    5. Prace stają się własnością organizatora i posłużą do zorganizowania
    wirtualnej wystawy pokonkursowej na stronie internetowej świetlicy
    6. Praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, klasę.

    Każdy uczestnik dołącza do pracy podpisane oświadczenie o zgodzie na
    przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy . Oświadczenia będzie można odebrać w świetlicy SP 123 i tutaj również prosimy o dostarczenie prac do 03.03.2021r.

     
   • Szkolny konkurs chemiczny

    15.02.2021 12:09
   • Konkurs plastyczny "SZARE, BURE I ŁACIATE"

    02.02.2021 22:21


    Świetlica Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie zaprasza uczniów klas 1-3
    do udziału w konkursie plastycznym: SZARE, BURE I ŁACIATE


    Cele konkursu:
    • Pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;
    • Kształtowanie postaw empatycznych, uwrażliwiających na piękno świata;
    • Rozbudzanie kreatywności;

    Adresaci konkursu:
    Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3. 

    Organizator:
    Organizatorami konkursu są: Anna Bar, Luiza Grabowska

    Przebieg konkursu:
    Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej dowolnego kota. Technika i format-dowolny. 
    Uczniowie samodzielnie wykonują pracę, podpisują ją na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą. Prace należy oddać do 10 lutego 2021 roku do świetlicy. 

    Kryteria oceny: 
    Jury konkursowe dokona oceny według następującego kryterium: 
    • kreatywność 
    • staranność wykonania
    • samodzielność

    Rozstrzygnięcie konkursu ogłosimy w dzienniku Librus oraz na stronie internetowej szkoły w dniu 17 lutego 2021 roku.