• Biologia                                           Mateusz Wilk


    Chemia                                            Ewelina Dranka


    Doradztwo zawodowe                     Izabella Jureczko - Świerk


    Edukacja dla bezpieczeństwa         Katarzyna Szymańska


    Edukacja wczesnoszkolna               Wioletta  Antosiewicz

                                                             Dorota Cienkosz

                                                             Katarzyna Kościółek

                                                             Marta Oprocha

                                                             Iwona Rojek

                                                             Katarzyna Stala

                                                             Anna Tokarska

                                                             Justyna Zapiór


    Fizyka                                               Anna Boruta

                                                             Jolanta Popiel


    Geografia                                         Katarzyna Owoc


    Historia                                             Marta Dębosz – Warchoł

                                                             Izabella Jureczko – Świerk

                                                             Barbara Karczewska


    Informatyka                                       Agnieszka Róg


    Język angielski                                 Elżbieta Adamska

                                                             Magdalena Pala

                                                             Elżbieta Pasionek


    Język hiszpański                              Carlos Diaz Miranda


    Język polski                                     Izabella Jureczko – Świerk

                                                             Iwona Kondratiuk

                                                             Agnieszka Piskorska-Łuszczyńska

                                                             Anna Włosek

                                                             Magdalena Wójtowicz


    Logopedia                                        Dorota Cienkosz

                                                             Anna Tokarska


    Matematyka                                     Anna Boruta

                                                             Ewelina Dranka

                                                             Agnieszka Róg

                                                             Katarzyna Siemieńska

                                                             Justyna Zając


    Muzyka                                             Justyna Zapiór                                                    


    Plastyka                                            Nika Kuliś


    Przyroda                                           Mateusz Wilk


    Religia                                              Ks. Paweł Matysiak

                                                             Krzysztof Rogalski


    Świetlica                                           Nika Kuliś

                                                             Joanna Matoga

                                                             Maria Mika

                                                             Urszula Och


    Technika                                           Katarzyna Siemieńska


    Wiedza o społeczeństwie                 Barbara Karczewska


    Wychowanie fizyczne                       Ryszard Budkiewicz

                                                             Justyna Frączek

                                                             Marta Jarecka - Kościelniak 


    Wychowanie do życia                      

     w rodzinie                                        Barbara Leśniak                           


     Nauczyciel wspierający

     proces kształcenia                           Olga Kustra