• Stołówka

    • W szkole funkcjonuje stołówka prowadzona przez panią Annę Janię. Codziennie, w trakcie roku szkolnego, zapraszamy uczniów na domowe obiady. 

     W naszej stołówce wszystkie potrawy przygotowujemy na miejscu, w szkole. Dbamy o to, aby u dzieci i młodzieży wykształcić zdrowe nawyki żywienia. 

     Zapraszamy i życzymy smacznego!

     NOWY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

     NOWA KARTA ZGŁOSZENIA

  • Zapisy na stołówkę na rok szkolny 2023/2024

   Należy dokonać na podstawie karty zgłoszeniowej, którą można otrzymać na stołówce lub pobrać ze strony internetowej  Szkoły Podstawowej nr 123: https://www.sp123.edu.pl/

    

   Każdy Rodzic/ Opiekun zapisując dziecko na obiady jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszeniowej.


   Wypełnioną kartę należy przekazać na stołówkę lub przesłać na adres mail: biuro.stolowka123@gmail.com, najpóźniej jeden dzień poprzedzający wydawanie posiłków.

   Kartę zgłoszeniową muszą wypełnić również Rodzice/ Opiekunowie dzieci korzystających z obiadów dofinansowanych z MOPS.