• OSE

    • Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

     OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. OSE zapewni szkołom darmowy dostęp do szerokopasmowego internetu o symetrycznej przepustowości 100/100 Mb/s, wielopoziomowe usługi bezpieczeństwa sieci stacjonarnych i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w szkole. OSE zapewni, że każda szkoła podłączona do OSE wyposażona jest w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch. OSE jako sieć przeznaczona do świadczenia usług szkołom wymaga gwarancji bezpieczeństwa. Została zaprojektowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo zasobów przetwarzanych w ramach sieci wewnętrznych oraz ograniczyć dostęp uczniów do niewłaściwych treści, takich jak: pornografia, hazard, cyberprzestępstwa.

  • Program OSE działa w celu:

   • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
   • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
   • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
   • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

    

   Korzyści dla szkół:

   • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
   • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
   • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
   • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.