• Opieka psychologiczno-pedagogiczna

  •  Opieka psychologiczno - pedagogiczna


   Grupa specjalistów pracujących w szkole złożona z pedagoga, psychologów, logopedów i doradcy zawodowego, każdego dnia wspiera uczniów i ich rodziny. Do najważniejszych zadań zespołu należy udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej, prowadzenie warsztatów, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych. 

   W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego w każdej klasie. Poza tym dla wszystkich uczniów potrzebujących wsparcia odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

   Zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I - III prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów.