• malowanie i wyposażenie gabinetu wicedyrektora
 • malowanie, wymiana podłogi i drzwi oraz mebli  w dyżurce szkolnej
 • remont i wyposażenie pracowni chemiczno–fizycznej wraz z zapleczem
 • malowanie korytarza na parterze
 • wymiana krzeseł biurowych 2 sztuki i czterech biurek w klasach
 • malowanie zaplecza sali biologicznej
 • zakup i montaż żaluzji antywłamaniowych i rolet w gabinecie dyrektora i w sekretariacie
 • naprawa rolet istniejących i montaż nowych rolet w bibliotece szkolnej
 • zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy, pracowni biologicznej, chemiczno–fizycznej i do zajęć korekcyjno–kompensacyjnych i rewalidacyjnych
 • zakup licencji na e-sekretariat i programu do układania podziału godzin
 • zakup i montaż specjalnej siatki do siatkówki oraz wymiana bramek do piłki ręcznej oraz zakup materacy zabezpieczających
 • wykonanie wentylacji w piwnicy szkolnej
 • wymiana filtrów w oczyszczaczach
 • przystąpienie do ministerialnego programu OSE , który zapewnić ma naszej szkole dostęp do szybkiego Internetu (prognozowany czas wykonania czerwiec 2020r.)
 • zakup laptopa dla wicedyrektora i do sali 36
 • częściowe  malowanie sali nr 17 i całościowe sali nr 36
 • zakup 5 segmentów szafek uczniowskich na II piętro
 • malowanie sali nr 21 i wymiana mebli w zapleczu

Inwestycje zrealizowane na terenie szkoły w II półroczu


 • remont toalet dziewcząt na parterze
 • malowanie sal 17, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36
 • wymiana uszkodzonej podłogi w gabinecie dyrektora i sekretariacie szkolnym,
 • wymiana uszkodzonych drzwi w pomieszczeniach nr 5 i 6
 • zainstalowanie stołu demonstracyjnego w sali nr 22
 • malowanie i wymiana podłogi w pomieszczeniu nr 38 (dawne pomieszczenie należące do harcerzy) obecnie 2 pokój nauczycielski
 •  utworzenie w pomieszczeniu nr 5 pokoju nauczycielskiego
 • malowanie i wyposażenie zapleczy sal 21,22, 32
 • adaptacja pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną 23
 • zakup szafek dla uczniów klas 4-8 i do pokoju nauczycielskiego (4 sztuki)
 • usunięto uszkodzenia nawierzchni na placu zabaw oraz naprawienie studzienki ściekowej na placu apelowym
 • usunięcie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu z budynku szkoły (np. przechowywanych przez harcerzy, usunięcie zalegających piwnice śmieci i starych bezużytecznych pomocy naukowych, usunięcie nagromadzonych w piwnicach niewykorzystywanych książek)
 • zakup dwóch kompletów ławek szkolnych oraz biurek do sal lekcyjnych : 34, 35
 • zakup mebli do pracowni matematycznej nr 35 i pracowni języków obcych nr 36
 • podłączenie szybkiego internetu w ramach projektu OSE
 • malowanie i wymiana podłogi w  składziku na sprzęt sportowy
 • zakup komputera do sekretariatu szkoły
 • montaż w sali gimnastycznej nowych koszy z mechanizmem pozwalający na dostosowanie wysokości do różnych grup wiekowych
 • zakup słuchawek dla uczniów do sali informatycznej ( 9 sztuk)