• Rok szkolny 2018/19

   • Inwestycje zrealizowane na terenie szkoły w I półroczu


    •  malowanie klatki schodowej zachodniej
    •  zakup projektora do sali nr 45
    •  zakup i montaż we wszystkich salach lekcyjnych 22 oczyszczaczy powietrza
    •  zakup komputera do pokoju nauczycielskiego
    •  zakup niszczarki do dokumentów
    • zakup kolejnej tablicy multimedialnej
    • zakup szafy RODO
    • zakup komputera do sekretariatu szkoły i laptopa do gabinetu dyrektora

     

    Inwestycje zrealizowane na terenie szkoły w II półroczu


    • malowanie sal lekcyjnych nr 18 i 19
    • usunięcie boazerii i malowanie holu szkoły
    • zakup gablot informacyjnych (umieszczonych w okolicach sekretariatu)
    • montaż szafy na dokumenty spełniającej wymogi RODO w sekretariacie szkoły
    • montaż wentylatora w szatni szkolnej i otworów wentylacyjnych w kuchni szkolnej
    • malowanie sal lekcyjnych: 37, 33, 31
    • wymiana drzwi w sekretariacie i gabinecie dyrektora
    • remont toalet dla chłopców i personelu na parterze
    • remont gabinetu pielęgniarki i przystosowanie go do obowiązujących standardów
    • remont pomieszczenia nr 5 na parterze
    • zakup 2 laptopów i 2 tablic multimedialnych na wyposażenie sal lekcyjnych w ramach projektu: „Aktywna tablica”
    • zakup lektur szkolnych i innych książek dla młodzieży za kwotę 15 tys. w ramach projektu realizowanego przez bibliotekę szkolną
    • zakup mebli do 3 sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej
    • zakup szafek uczniowskich na pomoce dla klas 7a, 7b, 8a