• Harmonogram roku szkolnego 2022/2023


    01.09.2022                                       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023


    14.10.2022                                       Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas I

                                                               dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    31.10.2022                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    10.11.2022                                       Apel z okazji święta Odzyskania Niepodległości


    11.11.2022                                       Święto Odzyskania Niepodległości

                                                               dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    22.12.2022                                        Jasełka szkolne 


    23.12. - 31.12.2022                         Zimowa przerwa świąteczna


    13.01.2023                                       Podanie propozycji ocen śródrocznych


    20.01.2023                                       Wystawienie ocen śródrocznych


    30.01. - 12.02.2023                         Ferie zimowe


    20.03.2023                                       Dzień Patrona Szkoły


    05.04.2023                                       Apel Wielkanocny


    06.04. - 11.04. 2023                        Wiosenna przerwa świąteczna


    28.04.2023                                       Apel z okazji Świąt Majowych


    02.05.2023                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    23.05 - 25.05.2023                         Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych


    07.06.2023                                       Podanie propozycji ocen końcowych i końcoworocznych


    08.06.2023                                       Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    09.06.2023                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    16.06.2023                                       Wystawienie ocen rocznych i końcowych


    23.06.2023                                       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023