Dnia 28 marca w naszej świetlicy odbyły się otwarte zajęcia integracyjne z udziałem dzieci i ich rodziców.
Bawiliśmy się i wykonywaliśmy grupowe oraz indywidualne prace plastyczne pod hasłem ,,Powitajmy wiosnę”.