W dniu 6 sierpnia 2018 r., podczas posiedzenia Komisji Konkursowej wyłonionych zostało 12 laureatów lokalnego etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Maluję Petersburg!”.

Z radością informuję, iż w gronie zwycięzców znalazły się uczennice klasy Va Nadia Łyczak i Lidia Łyczak. Laureatki Konkursu otrzymają dyplomy i upominki od Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa. Prace uczennic zostaną przesłane do Sankt Petersburga, gdzie będą reprezentować Polskę i Kraków podczas międzynarodowej wystawy i wezmą udział  w międzynarodowym drugim etapie Konkursu. Prace plastyczne zostaną w St. Petersburgu ocenione  przez profesjonalne Jury złożone z rosyjskich artystów.

Organizowany przez władze St. Petersburga od 2016r. konkurs plastyczny „Maluję Petersburg!” ma na celu rozwijanie u najmłodszych artystycznej wrażliwości, kreatywnego podejścia do tematyki dziedzictwa kulturalno-historycznego, a także promowanie pozytywnego wizerunku miasta St. Petersburg w kraju i za granicą.

Gratulujemy!

Dziękuję także za udział w konkursie uczniom:
Joannie Kościeleckiej i Michałowi Bębenkowi

Link do Informacji prasowej
http://krakow.pl/otwarty_na_swiat/aktualnosci/219768,62,komunikat,maluje_petersburg__rozsztrygniecie_lokalnego_etapu_konkursu.html

Nauczyciel plastyki Agnieszka Jasińska