Klasa 5c wzięła udział w lekcji muzealnej „Bestariusz. Jakie zwierzęta kryją się w dawnych obrazach i rzeźbach?” w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Zwiedzając muzeum słuchaliśmy opowieści o różnych zwierzętach widocznych na obrazach i rzeźbach. Niektóre z nich miały charakter mitologicznych bestii.