Klasa 2b skorzystała z zajęć w MN pt. „Co robimy z gliny”. A po zdobyciu teorii, już w klasie wykonali takie piękne przyborniki.