Od września 2018 roku szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „Krakowskie Szkoły najlepiej segregują odpady” organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Głównym celem programu jest kształtowanie proekologicznych postaw związanych z selektywną zbiórką odpadów i ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży, a także zorganizowanie w szkołach właściwego systemu segregacji odpadów. 

Koordynatorem projektu jest p. Luiza Grabowska przy współpracy z p. Agnieszką Englisz.