Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 123
w Krakowie ul. Okólna 16
organizuje międzyszkolny 

 KONKURS PLASTYCZNY

„PRZYRODA JESIENIĄ”

Zapraszamy do udziału w konkursie świetlice szkół podstawowych

Regulamin konkursu: 

1. Technika wykonania prac – malowanie farbami plakatowymi przy użyciu pędzla, gąbki, patyczka lub innych  przyborów.

2. Przyjmujemy prace indywidualne formatu A3 lub A4.

3. Podpisane prace ( imię nazwisko, szkoła, klasa, opiekun ) należy składać w świetlicy do dnia 18.10.2019r.

4. Kryteria oceny:

  • estetyka i staranność wykonania
  • pomysł i atrakcyjność pracy
  • zgodność z tematem.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 25.10.2019 r.
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 Zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów w godzinach pracy świetlicy 6.20 – 7.50 lub 11.25. – 17.00.

Organizatorzy: Joanna Matoga i Luiza Grabowska  tel.  szkolny : 12-658-06-08,  tel. świetlicy:  500 231 270

ZGODA RODZICA NA PRZETWARZANIE DANYCH →