Dyrekcja 2018-07-02T22:48:10+00:00

Dyrektor:
mgr Marta Chrupczalska

W-ce dyrektor:
inż. Elżbieta Sowińska-Samek

Dyrektor szkoły pełni dyżur dla rodziców w godzinach pracy szkoły
oraz w każdy czwartek do godziny 17:00.