Uczniowie klas V i VI wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony lizak”. Konkurs adresowany był do dzieci z województwa małopolskiego i podkarpackiego. Konkurs został zorganizowany przez  Muzeum Lizaka i Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle.

Celami konkursu było:
-prezentacja twórczości uczniów
– rozmijanie umiejętności plastycznych i kreatywności
– promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie

Wśród licznych prac, Jury wybrało zwycięskie prace. W kategorii wiekowej 11-15 lat

I miejsce zdobyła uczennica klasy Vc Maria Mika.

Uczennica wygrała bezpłatny wstęp do Muzeum Lizaka i obiad w restauracji „U Schabińskiej” dla całej klasy!

Gratuluję i dziękuję także za udział w konkursie następującym uczniom:

Ewelina Bal klasa Va
Kinga Pawluk VIb
Natalia Ćwierz Vc
Tatiana Urbańczyk Vb

Nauczyciel plastyki
Agnieszka Jasińska