Regulamin uczestnictwa w projekcie edukacyjnym

 1. Projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie.

 2. Opiekunami projektu są: Katarzyna Siemieńska i Alicja Maciaszek.

 3. Tematem projektu jest stworzenie filmu edukacyjnego o dowolnej tematyce, zaakceptowanej przez opiekunów projektu.

 4. W projekcie biorą udział grupy 3 – 4 osobowe, dopuszcza się grupy międzyklasowe. Z każdej klasy musi przystąpić do projektu co najmniej jedna grupa.

 5. Projekt będzie realizowany w terminie od 8.05 – 7.06.2019 r.

 6. Obowiązkowym elementem uczestnictwa w projekcie są konsultacje całego zespołu lub jego przedstawiciela z opiekunami projektu.

  Terminy konsultacji: środy 13:30 – 15:00       05.2019,  22.05.2019,  29.05.2019.

 7. Efektem projektu ma być film edukacyjny nagrany na płytce DVD w rozdzielczości min. HD. Płytka musi być opisana. Opis ma zawierać następujące informacje: klasa, imiona i nazwiska członków grupy, tytuł i czas trwania filmu.

 8. Czas trwania filmu nie może przekraczać 10 minut.

 9. W trakcie trwania projektu można korzystać z konsultacji z nauczycielem informatyki.

 10. Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny wykonania projektu wg następujących kryteriów:

 • wartość edukacyjna filmu;

 • zaangażowanie całego zespołu;

 • zastosowane środki techniczne: wstawienie tytułu, napisów końcowych, dodanie ścieżki dźwiękowej, lektora, napisów, bibliografii (obowiązkowo), efektów specjalnych, itp.

 1. Skład komisji konkursowej: Elżbieta Sowińska-Samek, Alicja Maciaszek, Katarzyna Siemieńska, Agnieszka Róg.

 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane społeczności szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego. Wyróżnione filmy zostaną umieszczone na stronie szkoły.