„Dobro jest w Małopolsce” – to hasło przyświeca tegorocznej akcji świątecznej województwa małopolskiego. Nasza szkoła wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem przeprowadziła zbiórkę żywności dla potrzebujących.  Bardzo dziękujemy wszystkim Uczniom z naszej szkoły, którzy włączyli  się w naszą akcję i przynieśli dary, również Ich Rodzicom. Dziękujemy także naszym Wolontariuszom.

Z zebranych podarunków zostaną zrobione paczki świąteczne dla biednych.

Dziękujemy za okazane serce.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego
Agnieszka Jasińska
Magdalena Wójtowicz