Podziękowanie

Dziękujemy bardzo Rodzicom i Uczniom, którzy przyłączyli się do naszej akcji „Święta dla najuboższych” i ofiarowali nam różnorodne dary.

Wszystkie będą przeznaczone na paczki świąteczne dla biednych.

Dziękujemy za okazane serce.

Prosimy o dalsze wsparcie do dnia 08.12.2019r.

Szkolne Koło Wolontariatu