Nauczyciele 2018-05-07T17:36:57+00:00

Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 123:

Adamska Elżbieta – nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy 5b

Antosiewicz Wioletta – wychowawca klasy 1b

Baran Agnieszka – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Bartczak Małgorzata – nauczyciel geografii

Budkiewicz Ryszard – nauczyciel wf

Chrupczalska Marta – nauczyciel matematyki

Gabryś Adam – nauczyciel religii

Gębska Bożena – nauczyciel religii

Grabowska Luiza – wychowawca klasy 3c

Gut-Lisak  Beata – nauczyciel historii, muzyki, wychowawca klasy 4a

Jaglarz Małgorzata – wychowawca świetlicy

Jasińska Agnieszka – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy

Kondratiuk Iwona – nauczyciel języka polskiego jako obcego

Kościółek Katarzyna – wychowawca klasy 3a

Krowicka Dorota – nauczyciel j. polskiego, j. polskiego jako obcego, wychowawca klasy 7b

Maciaszek Alicja – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Majerczak Marta – wychowawca świetlicy

Matoga Joanna – wychowawca świetlicy

Mika Maria – wychowawca klasy 2a

Pasionek Elżbieta – nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy 4c

Paszkowska Alina – nauczyciel wf

Piotrowska-Englisz Wiesława – nauczyciel przyrody, biologii, wychowawca klasy 5a

Rojek Iwona – wychowawca klasy 3b

Rożanowski Gerard – nauczyciel j. hiszpańskiego

Róg Agnieszka – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy 6a

Rudnicka-Szyba Beata – nauczyciel fizyki

Siemieńska Katarzyna – nauczyciel matematyki, techniki, wychowawca klasy 4b

Sowińska-Samek Elżbieta – nauczyciel muzyki, WDŻ

Starzec Teresa  – wychowawca świetlicy

Tokarska Anna – logopeda, nauczyciel rewalidacji, wychowawca klasy 1a

Waga Małgorzata – nauczyciel chemii

Wójtowicz Magdalena – nauczyciel j. polskiego, wychowawca klasy 7a

Zając Justyna – nauczyciel matematyki