Dyrekcja 2018-05-07T17:09:59+00:00

Dyrektor:

mgr Marta Chrupczalska

W-ce dyrektor:

inż. Elżbieta Sowińska-Samek

Dyrektor szkoły pełni dyżur dla rodziców w godzinach pracy szkoły oraz w każdy
czwartek do godziny 17:00