Opis szkoły – rok 2020

Szkoła Podstawowa nr 123 znajduje się na terenie osiedla „Na Kozłówce” i położona jest
z dala od głównej drogi. Dysponuje dużym terenem zielonym, na którym znajduje się plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt rekreacyjno-sportowy, dwa nowe boiska oraz odnowioną skocznię w dal. Budynek szkoły został poddany w 2016r. termomodernizacji, posiada zmodernizowany monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny oraz strzeżone wejście z domofonem. Sale dydaktyczne zostały odmalowane, wymieniono instalację elektryczną,
a sanitariaty na parterze i pierwszym piętrze dostosowano do potrzeb dzieci. W ubiegłym roku każda sala została wyposażona w  oczyszczacz powietrza.

W szkole działa świetlica czynna od 620 do 1700. Oprócz funkcji opiekuńczych zapewnia odrabianie lekcji oraz  przygotowanie do udziału w ciekawych konkursach. Wychowawcy ściśle współpracują z Towarzystwem Nauczycieli i Wychowawców „KLANZA”, wprowadzając na zajęciach elementy pedagogiki zabawy.

Szkoła dysponuje szesnastoma salami lekcyjnymi, w tym pracowniami: komputerową, fizyczno-chemiczną, przyrodniczo-biologiczną, historyczną, artystyczną oraz czternastoma salami z tablicą interaktywną. Mamy również dwie sale gimnastyczne, dwa nowe boiska: uniwersalne i do koszykówki, bieżnię (60 m) oraz skocznię do skoku w dal.

Stołówka szkolna wydaje obiady gotowane na miejscu  w godz. 1130-1400. Biblioteka szkolna z pracownią multimedialną jest czynna w godz. 800-1430. Szkoła prowadzi klasy ogólne oraz klasy z szachami realizowanymi w ramach innowacji pedagogicznej. Prowadzone są również innowacje z języka angielskiego i zajęcia rozwijające np. wokalno-teatralne, informatyczne, plastyczne.

Zajęcia dla klas I-III oraz IV-VIII odbywają się w systemie jednozmianowym. Uczniowie otrzymują mleko w  kartonikach oraz owoce i warzywa w ramach projektu „Owoce w szkole”.

Szczycimy się laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Nasi uczniowie odnoszą również liczne sukcesy sportowe (piłka nożna, siatkówka, szachy) oraz muzyczne i plastyczne.

Obecnie od 2017 realizujemy projekt „Erasmus+” z Francją, Włochami, Hiszpanią i Chorwacją pod hasłem „ Szkoła europejska kształtująca młodego obywatela”.

Ponadto szkoła oferuje swoim uczniom bezpłatne zajęcia sportowe (piłka nożna, cheerleaders). Klasy  III korzystają z zajęć na basenie. W zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej oferujemy zajęcia korekcyjno–kompensacyjne na każdym poziomie oraz pomoc pedagoga, psychologa, a także logopedów.

Na terenie szkoły działa Podgórski Szczep Harcerski „Czwartacy” im. Szarych Szeregów.

Odpłatnie istnieje także możliwość uczęszczania na: język angielski, taniec towarzyski, balet, naukę gry na gitarze, robotykę, zajęcia sportowe – taekwondo. Od tego roku uczniowie mogą także korzystać z zajęć na basenie w Centrum Rozwoju Com-Come Zone Kozłówek.