Misja szkoły 2018-07-03T00:01:33+00:00

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą:

  • bezpieczną i przyjazną,

  • zapewniamy harmonijny rozwój intelektualny i fizyczny,

  • w której żaden uczeń nie jest anonimowy,

  • z wykwalifikowaną i stale doskonalącą swój warsztat pracy kadrą,

  • wspomagającą rodzinę w wychowaniu uczniów,

  • uczącą tolerancji, poczucia prawdy, wrażliwości na potrzeby innych,

  • nietolerującą zagrożeń i przemocy.