W dniach 15-18 p 2018 odbędzie  się w naszej szkole międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu ERASMUS+ z udziałem 14 zagranicznych nauczycieli z 6 szkół partnerskich.  Podczas spotkań roboczych będzie podsumowany pierwszy rok współpracy,  zostaną również przydzielone zadania  na lata następne.

Goście wezmą udział w szkolnych w uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela, obejrzą ślubowanie klas I, a podczas zajęć terenowych poznają dziedzictwo kulturowe Krakowa.