W dniach 15-18 października 2018 odbyło się się w naszej szkole międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu ERASMUS+ z udziałem 14 zagranicznych nauczycieli z 6 szkół partnerskich.  Podczas spotkań roboczych podsumowano pierwszy rok współpracy,  zostały również zaplanowane działania  na lata następne.

Goście wzięli  udział w szkolnych w uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela, obejrzeli ślubowanie klas I, a podczas zajęć terenowych  poznali dziedzictwo kulturowe Krakowa i okolic. Ogromne wrażenie wywarła na nich wizyta w Oświęcimiu oraz w Fabryce EMALIA Oskara Schindlera.