Dyrektor:
mgr Marta Dębosz – Warchoł

W-ce dyrektor:
mgr Anna Boruta

Dyrektor szkoły pełni dyżur dla rodziców w godzinach pracy szkoły
oraz w każdy czwartek od 14:00 do 16:30.