Dyrektor:
mgr Marta Dębosz – Warchoł

W-ce dyrektor:
inż. Elżbieta Sowińska-Samek

Dyrektor szkoły pełni dyżur dla rodziców w godzinach pracy szkoły
oraz w każdy czwartek od 14:00 do 16:30.