Klasa 1b uczestniczyła w warsztatach patriotycznych pod hasłem  „Polak mały”. Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką połączoną z pokazem slajdów. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat. Pani przybliżyła dzieciom historię Polski oraz sylwetki sławnych Polaków. Pierwszaki wspólnie z prowadzącą wyrecytowały wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? – Polak mały…”, odśpiewały
4 zwrotki Hymnu Polski, otrzymały też biało – czerwone chorągiewki.

 Dorota Cienkosz