• malowanie sal lekcyjnych nr 18 i 19

 • usunięcie boazerii i malowanie holu szkoły

 • zakup gablot informacyjnych (umieszczonych w okolicach sekretariatu)

 • montaż szafy na dokumenty spełniającej wymogi RODO w sekretariacie szkoły

 • montaż wentylatora w szatni szkolnej i otworów wentylacyjnych w kuchni szkolnej

 • malowanie sal lekcyjnych: 37, 33, 31

 • wymiana drzwi w sekretariacie i gabinecie dyrektora

 • remont toalet dla chłopców i personelu na parterze

 • remont gabinetu pielęgniarki i przystosowanie go do obowiązujących standardów

 • remont pomieszczenia nr 5 na parterze

 • zakup 2 laptopów i 2 tablic multimedialnych na wyposażenie sal lekcyjnych w ramach projektu: „Aktywna tablica”

 • zakup lektur szkolnych i innych książek dla młodzieży za kwotę 15 tys. w ramach projektu realizowanego przez bibliotekę szkolną

 • zakup mebli do 3 sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej

 • zakup szafek uczniowskich na pomoce dla klas 7a, 7b, 8a