•  malowanie klatki schodowe zachodniej

  •  zakup projektora do sali nr 45

  •  zakup i montaż we wszystkich salach lekcyjnych 22 oczyszczaczy powietrza

  •  zakup komputera do pokoju nauczycielskiego

  •  zakup niszczarki do dokumentów

  • zakup kolejnej tablicy multimedialnej

  • zakup szafy RODO

  • zakup komputera do sekretariatu szkoły i laptopa do gabinetu dyrektora