Harmonogram konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Nauczyciel odpowiedzialny

1.Małopolski Konkurs Języka Angielskiego15.10.201902.12.201919.02.2020p. E. Adamska

p. E. Pasionek

2.Małopolski Konkurs
z Fizyki
16.10.201929.11.201921.02.2020p. J. Popiel
3.Małopolski Konkurs Geograficzny17.10.201903.12.201920.02.2020p. M. Pepłowska
4.Małopolski Konkurs Języka Polskiego18.10.201904.12.201924.02.2020p. M. Ptaszkowska

p. M. Wójtowicz

5.Małopolski Konkurs Biologiczny21.10.201905.12.201925.02.2020p. W. Piotrowska-Englisz
6.Małopolski Konkurs Matematyczny23.10.201909.12.201927.02.2020p. A. Róg

p. K. Siemieńska

7.Małopolski Konkurs Historyczny24.10.201910.12.201928.02.2020p. B. Karczewska
8.Małopolski Konkurs Chemiczny25.10.201911.12.201902.03.2020p. M. Pepłowska
9.Małopolski Konkurs Języka Hiszpańskiego30.10.201913.12.201904.03.2020p. Z. Kulak

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów  klas IV – VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 wraz z harmonogramem
i pozostałymi załącznikami, będą publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Krakowie w terminie do 30 września 2019 r.