W marszobiegu zorganizowanym  z okazji Europejskiego Dnia ERASMUS+ wzięło udział 78 uczniów z klas: III a, III b, VI b i VII a oraz 9 nauczycieli pokonując okrążenie o długości o,45 km prowadzące przez Park Na Kozłówce. Dwie klasy przebiegły ten dystans podwójnie, co dało łączną długość 53,55 km. Dziękujemy uczestnikom oraz rodzicom, którzy pomogli zorganizować to wydarzenie.