W Szkole Podstawowej nr 123 odbyła się zbiórka produktów przeznaczonych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział w tej akcji i przynieśli różne rzeczy dla potrzebujących zwierząt. W organizację przedsięwzięcia włączyli się uczniowie Koła Ekologicznego oraz uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Za udział w akcji „Gwiazdka dla Zwierzaka” nasza Szkoła otrzymała Certyfikat Wielkiego Serca.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i organizatorom.

Agnieszka Jasińska
Wiesława Piotrowska-Englisz
Magdalena Wójtowicz