Una scuola Europea, per la formazione di un nuovo cittadino.

Szkoła europejska kształtująca nowego obywatela

https://www.facebook.com/neweuropeanschool/

Teresa Starzec- szkolny koordynator projektu

W dniu 14 listopada 2017 odbyła się pierwsza wideokonferencja
z udziałem uczniów ze szkół partnerskich, na której omówiono wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety na temat obywatelstwa europejskiego oraz dokonano prezentacji szkół.

Na drugiej wideokonferencji w dniu 19 grudnia  2017 uczniowie zapre-zentowali programy artystyczne oraz złożyli wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

W dniach 21-25 listopada 2017 trzy nauczycielki z naszej szkoły były
z wizytą roboczą w Istituto Comprensivo di Paliano – jednej z sześciu szkół partnerskich projektu ERASMUS+ „Szkoła europejska kształtująca nowego obywatela”. Paliano położone jest w odległości 80 km od Rzymu, na wzgórzach, a jego historia korzeniami sięga średniowiecza.

W trakcie tego spotkania omówiono poziom znajomości instytucji europejskich oraz znaczenie poziomu tożsamości europejskiej wśród uczniów. Nasza delegacja została serdecznie przyjęta przez całą społeczność szkoły w Paliano. Szczególnie wzruszające było spotkanie
z Roberto, chłopcem z rodziny polsko-włoskiej,  którego mama pochodzi
z Rzeszowa. Chłopiec ten mówi pięknie w języku polskim, zna polskie symbole narodowe oraz pieśni patriotyczne i dumnie je prezentuje.