Una scuola Europea, per la formazione di un nuovo cittadino.

Szkoła europejska kształtująca nowego obywatela

http://europeanschool.altervista.org/

To projekt w ramach programu ERASMUS+, który będzie realizowany w naszej szkole w latach 2017-2020.

Szkoły biorące udział:

Istituto Comprensivo di Paliano – szkoła koordynująca Włochy
Szkoła Podstawowa nr 123 – Kraków Polska
Osnovna  skola Veceslava Holjevca – Zagrzeb Chorwacja
CEIP Maestra Placida Herranz – Azuqueca de Henares  Hiszpania
école élémentaire d’ Ecques – Francja
école Jules Ferry  – Arques  Franja
I.I.S. Liceo classico Dante Alighieri di Anagni – Włochy

Celem  projektu jest zaangażowanie do wspólnej pracy szkół z różnych krajów, różniących się kulturą, tradycjami, wymiarem ludzkim i obywatelskim. Zetknięcie się z różnymi realiami kulturowymi będzie miało na celu umocnienie własnej tożsamości i rozwój wartości takich jak integracja i aktywny udział, w wymiarze europejskim. Szkoła powinna stać się miejscem, gdzie umacniają się umiejętności europejskiego obywatela. Głównym celem jest wniesienie wkładu w kształtowanie nowego rodzaju ucznia, nauczyciela, szkoły i obywateli, których mentalność będzie otwarta na współpracę, na podzielanie wartości w wymiarze europejskim. Ponadto, promowanie świadomości, jak ważna i bogata jest różnorodność kulturowa i językowa.
Uczniowie zostaną zaangażowani  poprzez zajęcia dydaktyczne: badania, projektowanie, wykonywanie zadań przewidzianych w projekcie. Będą pracować w grupach, gdzie będą mieli okazję wzajemnie się od siebie uczyć. Będą współpracować z uczniami z innych krajów, wirtualnie i podczas spotkań, sprawdzając swoje umiejętności porozumiewania się po angielsku, ucząc się gościnnego nastawienia, interakcji, otwartości i szacunku.