Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r.

23 – 31 grudnia 2018r.

4 stycznia 2019r.

11 stycznia 2019r.

14 – 27 stycznia 2019r.

15, 16, 17 kwietnia 2019r.

18 -23 kwietnia 2019r.

31 maja 2019r.

11 czerwca 2019r.

21 czerwca 2019r.

rozpoczęcie roku szkolnego

zimowa przerwa świąteczna

podanie propozycji ocen za I półrocze

rada klasyfikacyjna

ferie zimowe

egzamin ósmoklasisty

wiosenna przerwa świąteczna

podanie propozycji ocen końcoworocznych

konferencja klasyfikacyjna

zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 XI 2018r.,   21 XII 2018r. (Wigilie klasowe),   15-17 IV 2019r. (egzamin ósmoklasisty),   2 V 2019r.