Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

10.09.2019r.
i

29.10.2019r.
i

 17.12.2019r.
i

h

11.02.2020r.
i
 

31.03.2020r.
i

19.05.2020r.

klasy I – III   godz. 17:00
klasy IV – VIII   godz. 18:00

klasy I – III   godz. 17:00
klasy IV – VIII   godz. 18:00

klasy I – III   godz. 17:00
klasy IV – VIII   godz. 18:00 (informacja o przewidywanych ocenach
niedostatecznych)

klasy I – III   godz. 17:00
klasy IV – VIII   godz. 18:00

klasy I – III   godz. 17:00
klasy IV – VIII   godz. 18:00

klasy I – III   godz. 17:00
klasy IV – VIII   godz. 18:00 (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)