Zebrania z rodzicami 2018-05-07T17:08:06+00:00

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Drugie półrocze
05.02.2018r. klasy I – III wywiadówka
06.02.2018r. klasy IV – VII wywiadówka
09.04.2018r. klasy I – III zebrania informacyjne
10.04.2018r. klasy IV – VII zebrania informacyjne
07.05.2018r. klasy I – III dzień otwarty (podanie zagrożeń)
08.05.2018r. klasy IV – VII dzień otwarty (podanie zagrożeń)
29.05.2018r. Zebranie informujące o proponowanych ocenach rocznych kl. IV
– VII

12.06.2018r. Konferencja klasyfikacyjna