Świetlica szkolna, czynna od 620 do 1700, oprócz funkcji opiekuńczych zapewnia przygotowanie do udziału w ciekawych konkursach. Wychowawcy pomagają w odrabianiu zadań domowych oraz ściśle współpracują z Towarzystwem Nauczycieli i Wychowawców „KLANZA”, wprowadzając na zajęciach elementy pedagogiki zabawy.

 Do pobrania:

Regulamin świetlicy

Karta zapisu dziecka na świetlicę