BARDZO PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ REGULAMINEM STOŁÓWKI ORAZ WSZYSTKIMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI  OBIADÓW.

WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY, W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ORAZ NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ POD NUMEREM TELEFONU 667-300-767 LUB  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  POD ADRESEM E-MAIL : biuro.stolowka123@gmail.com

LLL

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH

 Cena obiadu wynosi:
klasa 1-3 kwota 7 zł *
klasa 4-8 kwota 8,50 zł *

 *Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn liczby obiadów w danym miesiącu i kwoty stawki o której mowa powyżej.
 Rodzic /Opiekun dziecka zobowiązuje się do dokonywania płatności za obiady z góry za dany miesiąc: przelewem na konto:

 Anna Jania
nr konta: 38 1240 4474 1111 0010 5877 0534
lub gotówką, zgodnie z cennikiem opłat. *( w wyznaczonych dniach na stołówce szkolnej)

W treści przelewu należy wpisać:
wpłata za obiady/ imię i nazwisko dziecka/ klasa/ za miesiąc……

Wpłaty należy dokonywać w następujących terminach:

01,02.09.2019 za wrzesień  2019 – przelew,
02,03.09.2019 (w godz .9:00-11:00) – wpłaty gotówkowe ( na stołówce szkolnej)

25,26.09.2019 za październik 2019 – przelew,
25,26.09.2019 ( w godz .7:15-10:00) – wpłaty gotówkowe ( na stołówce szkolnej)

24,25.10.2019 za listopad 2019 – przelew,
24,25.10.2019 ( w godz .7:15- 9:30) – wpłaty gotówkowe ( na stołówce szkolnej)

25,26.11.2019 za grudzień 2019 – przelew,
25,26.11.2019 ( w godz .7:15-9:30 ) – wpłaty gotówkowe ( na stołówce szkolnej)

18,19.12.2019 za styczeń 2020 – przelew,
18,19.12 .2019 ( w godz .7:15-10:0 ) – wpłaty gotówkowe  ( na stołówce szkolnej)

23,24.01.2020 za luty 2020 – przelew,
23,24.01.2020 ( w godz .7:15-10:00) – wpłaty gotówkowe  ( na stołówce szkolnej)

25,26.02.2020 za marzec 2020  – przelew,
25,26.02.2020 ( w godz .7:15-9:30 ) – wpłaty gotówkowe ( na stołówce szkolnej)

25,26.03.2020 za kwiecień 2020 – przelew,
24,25.03.2020( w godz .7:15-9:30 ) – wpłaty gotówkowe ( na stołówce szkolnej)

25,26.04.2020 za maj 2020 – przelew,
24,25.04.2020 ( w godz .7:15-10:00) – wpłaty gotówkowe  ( na stołówce szkolnej)

25,26.05.2020 za czerwiec 2020 – przelew,
26,27.05.2020 ( w godz .7:15-10:00) – wpłaty gotówkowe ( na stołówce szkolnej)

Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy lub płatności  gotówkowe na stołówce szkolnej  we wskazanych dniach.

Brak terminowej wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadów na kolejny miesiąc.

Obiady sprzedajemy TYLKO w całości-zestaw ( zupa+ II danie+ kompot)

( PRACOWNICY KUCHNI NIE PRZYJMUJĄ PŁATNOŚCI )!!!!! 

LLL

OPŁATY ZA OBIADY – MIESIĄC MARZEC 2020r.

  OBIAD POMNIEJSZONY    LLLLLLL       LLLLLLL OBIAD CAŁY

   KLASY: I-III    LLLLLL           LLLLLLL KLASY: IV-VIII 

 22 x 7 zł = 154 zł                                         22 x 8,50 = 187 zł

Rodzic /Opiekun dziecka zobowiązuje się do dokonywania płatności za obiady z góry za dany miesiąc: przelewem na konto:

Anna Jania
nr konta: 38 1240 4474 1111 0010 5877 0534
lub gotówką, zgodnie z cennikiem opłat. *( w wyznaczonych dniach na stołówce szkolnej)

W treści przelewu należy wpisać:
wpłata za obiady/ imię i nazwisko dziecka/ klasa/ za miesiąc……

Wpłaty gotówkowe będą zbierane tylko i wyłącznie w wyznaczonych dniach, później nie będą przyjmowane.

Termin wpłat za miesiąc marzec:
03
.03.2020 – przelew,

03.03.2020 (w godz. 7:15-13:00) – wpłaty gotówkowe (na stołówce szkolnej)
04
.03.2020 (w godz. 7:15-13:00) – wpłaty gotówkowe (na stołówce szkolnej)

( PRACOWNICY KUCHNI NIE PRZYJMUJĄ PŁATNOŚCI )!!!!!