Stołówka szkolna wydaje obiady gotowane na miejscu  w godz.1130-1400.

LLL

OPŁATY ZA OBIADY ( MIESIĄC KWIECIEŃ i MAJ 2019 R.) ZBIERANE BĘDĄ W DNIACH:

06.05.2019 (PONIEDZIAŁEK) W GODZINACH OD 7:15 DO 9:30

07.05.2019 (WTOREK) W GODZINACH OD 7:15 DO 9:30

  OBIAD POMNIEJSZONY    LLLLLLL       LLLLLLL OBIAD CAŁY

   KLASY: I-III    LLLLLL           LLLLLLL KLASY: IV-VIII 

 7 x 6,30 zł = 44,10 zł (kwiecień)                                                     7 x 8,30 = 58,10 zł (kwiecień)
20 x 6,30 zł = 126 zł (maj)                                                               20 x 8,30 zł = 166 zł (maj)
 ŁĄCZNA KWOTA: 170,10 zł  LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL ŁĄCZNA KWOTA: 224,10 zł

Wyjątkowo płatności zbierane będą za dwa miesiące (kwiecień i maj).

Opłaty będą zbierane tylko i wyłącznie w/w dniach, później nie będą przyjmowane.

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI PRZELEWEM NA DANE:

ANNA JANIA

NR KONTA FIRMOWEGO:  38   1240   4474   1111   0010   5877   0534

W TYTULE NALEŻY PODAĆ:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ ZA JAKI MIESIĄC JEST PŁATNOŚĆ.

PŁATNOŚCI PRZELEWOWE ZA MIESIĄC: KWIECIEŃ I MAJ 2019 MOGĄ BYĆ DOKONYWANE DO 07.05.2019.

PO DOKONANIU PRZELEWU PROSZĘ O PRZESŁANIE „POTWIERDZENIA PRZELEWU” NA:

E-MAIL: aniajania@poczta.onet.pl lub                 NUMER TELEFONU 667-300-767

LUB PRZEKAZANIE DZIECKU W CELU PRZEDSTAWIENIA GO NA KUCHNI ABY UZYSKAĆ BLOCZEK I PIECZĄTKĘ POTWIERDZAJĄCĄ ZAPŁATĘ – CO WIĄŻE SIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDANIA POSIŁKU DLA DZIECKA.

KAŻDE DZIECKO PO OPŁACENIU ABONAMENTU MUSI SIĘ ZGŁOSIĆ NA KUCHNIĘ ABY OTRZYMAĆ PIECZĄTKĘ  „POTWIERDZENIE ZAPŁATY”. BLOCZEK JEST OBOWIĄZKOWY PONIEWAŻ NA JEGO PODSTAWIE BĘDZIE WYDAWANY POSIŁEK, JEGO BRAK SPOWODUJE ŻE POSIŁEK NIE ZOSTANIE WYDANY I NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ODPISU TEGO DNIA.

JEŻELI DO DNIA 07.05.2019 DZIECKO NIE BĘDZIE MIAŁO OPŁACONEGO ABONAMENTU OBIADOWEGO ZA MIESIĄC: KWIECIEŃ I MAJ, OD DNIA 08.05.2019 NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.