Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

1. Każdy uczeń klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie może zostać wolontariuszem. 2. Wolontariusz realizuje cele wynikające z założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu (Statut Szkoły) oraz z rocznego planu działań. 3. Wolontariusz może [...]